Postati želim magister ekonomije

Ste zaključili univerzitetni študij in iščete informacije o nadaljnjem študiju, kje in kakšne možnosti imate za magistrski študij. Na fakulteti za pravo in poslovne vede lahko vpišete tudi študij smeri magister ekonomije, ki se izvaja v okviru programa poslovnih ved, traja dve leti. Imate možnost rednega ali izrednega študija. Po uspešno zaključenem programu dobite naslov magister/magistrica poslovnih ved, kar vam daje in odpira možnosti tudi nadaljnjega študija na doktorski ravni tako pri nas v okviru Katoliškega inštituta, kot tudi drugod po Evropi na kateri koli univerzi. Študij na Katoliškem inštitutu, je popolnoma primerljiv z vsemi programi ekonomije v Sloveniji in Evropi, obenem pa je dobra popotnica za življenje in delo tudi na preostalih področjih v življenju, saj je študij zelo široko zastavljen, pridobili boste kakovostna znanja ter kompetence za opravljanje dela magistra ekonomije.

 

Kot magister ekonomije na Fakulteti za pravo in poslovne vede v okviru Katoliškega inštituta boste za življenje in delo pridobili naslednje kompetence:

  • Sposobnost etičnega odločanja,
  • Sposobnost javnega nastopanja,
  • Visoka stopnja samostojnega ali timskega dela,
  • Odlično znanje poslovne angleščine,
  • Možnost mednarodne izmenjave,
  • Dostop do specializirane literature.

Prav to so poudarki, ki jih magister ekonomije s pridom izkoristi tudi kasneje v življenju. Zaključek magistrskega študija vam odpira možnosti nadaljnjega študija po bolonjskem sistemu, enako velja za vse prehode med fakultetami. Fakulteta za pravo in poslovne vede, svoje študente vzpodbuja k izobraževanju, mreženju ter širšemu pogledu na študij in delo. Z odličnim znanjem ter kompetencami se študentom odprejo marsikatera vrata v prihodnost, saj je poudarek pri specifikah znanj magistrskega študija ekonomije ciljno naravnan z namenom visokega kvalificiranja magistrov na trgu dela. Če iščete študij, ki bi vam dal dobro izhodišče v poslovni svet ali pa morebiti v nadgradnjo znanja in nadaljnjo izobraževanje potem ste na pravem mestu, postati magister ekonomije je zagotovo dobra popotnica za naprej.