Izračun plače na preprost način

Ne glede na to ali posameznik rad hodi v službo ali ne, vsakemu je pomembna plača. Marsikdo pa se vedno ne ve razlike med neto in bruto plačo, pa tudi kako se naredi izračun plače. Z naprednimi kalkulatorji vam ni treba več ročno preračunavati procentov in različnih dodatkov, da pridete do rezultata. Kalkulatorji za izračun plače so res priročno orodje za vse iskalce zaposlitve in tiste, ki bi si želeli višje plače. Na ta način lahko izračunajo o kakšnih zneskih naj se pogajajo, da bo na njihov račun na koncu prišel pravi znesek.

izračun plače

Bruto in neto plača

Ko se z delodajalcem pogajate za plačo oz. povišico, je dobro definirati pomena neto in bruto plače. Namreč pri obeh lahko hitro pride do nesporazumov, ki lahko kasneje peljejo do slabe volje. Najprej je treba definirati oba pojma. Bruto plača je tisti znesek, ki je stroške za delodajalca. Tega celotnega znesek delavec nikoli ne prejme na svoj bančni račun. V ta znesek so vključeni vsi stroški, ki jih delodajalec plačuje za zaposlenega. Sem spada osnovna bruto plača, poleg tega pa še zdravstveno zavarovanje. Tu se prištejejo tudi vsi ostali dodatki in socialni prispevki, potem pa seveda še ostali stroški, ki jih je treba delavcu povrniti. To pomeni prevoz in prehrana. Potem pa je tu še neto plača. Ta izraz označuje plačo, ki jo delavec prejme na bančni račun. Ko se pogovarjate o neto plači je dobro z delodajalcem razdelati, kaj on razume pod tem izrazom. Namreč različna podjetja lahko različno definirajo neto plačo in kaj spada zraven.

Kalkulator za izračun plače

Svojo željeno oz. ponujeno plačo lahko izračunate s kalkulatorjem za izračun plače. Seveda je ta izračun zgolj informativne narave, saj je je vsak mesec drugačno število delovnih dni. Vseeno pa je približen izračun boljši, kot pričakovanje neke plače, ki vas potem razočara.