Kvalitetne Talne označbe

Talne označbe se dandanes kar razlikujejo. Poznamo več vrst talnih označb kot so na primer označbe, ki jih najdemo na cestnih površinah, označbe ki označujejo industrijske površine, označevanje in barvanje športno objektnih površin kot so igrišča in sprehajalne površine. Talne označbe se izvajajo z izvedbo strojev.

talne-oznacbe

Najbolj popularna proizvajalca sta Wagner in Graco. Materiali s katerimi označujejo določene talne podlage in mesta so predpisani v skladu s standardi. Talne označbe se uporabljajo seveda tudi v prometu kot prometna varnost. Tehnične lastnosti označb pri prometu in prometni varnosti imajo nekaj tehničnih lastnosti, katere so vidnost podnevi, vidnost po noči v suhih razmerah in pogojih vožnje, kakor tudi v mokrih razmerah in pogojih vožnje. Tehnična lastnost takih označb je tudi odpornost proti izdrsavanju. Talne označbe na parkiriščih se izvajajo tako strojno, kot ročno. Za pomoč pri označevanju si pomagajo z šablonami, ki so izdelane pred samim procesom. Za označevanje mora biti podlaga suha in ne pretirano umazana. Šablone lahko izdelajo tudi po željah posameznika, če se odločite za označevanje za osebni objekt in naročite označevanje talnih površin. Talne označbe športnih površin mora biti narejeno skrbno in natančno saj so v večini primerov napake nepopravljive. Poleg barve za označevanje površin se uporablja tudi hladna plastika, ki je bolj obstojna od barve in je obnova označb z hladno plastiko redko potrebna saj zdrži več let brez kakršnih pomanjkljivosti vendar je tudi ta material dražji. Pri prometu je potrebno pri določenih situacijah in ureditvah hitro ukrepati saj pride v prometu do zapor cest, obvoz in tako dalje. Zato se talne označbe izvajajo z materialom, ki mu rečemo lepilni trak. Označevanje z lepilnim trakom je lahko trajno ali začasno pri začasnih prometnih preusmeritvah v območju kjer se gradi objekt in se pojavijo različne ovire in nevarnosti. Kvalitetno označevanje talnih površin je odvisno od večletnih izkušnjah in organizacijo kolektiva.