Življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje je najprimernejši način zavarovanja, s katerim se lahko zavarujete pred finančnimi posledicami nesrečnih dogodkov, kot so invalidnost, težka in dolgotrajna bolezen ali smrt. Življenjsko zavarovanje (P) pri Prvi je oblikovano tako, da vam in vašim družinskim članom zagotavlja finančno varnost v težkih življenjskih razmerah.

zivljenjsko-zavarovanje-zivljenje

Težke življenjske situacije so včasih neizogibne in nas lahko udarijo povsem nepričakovano. Življenjsko zavarovanje je lahko eden od načinov, s katerim boste dobro pripravljeni na takšen udarec še preden se zgodi, saj je osnovni namen življenjskih zavarovanj, da vam nudijo finančno varnost v primeru smrti, težkih bolezni, invalidnosti, začasne ali trajne nesposobnosti za delo in posledične nezmožnosti zagotavljanja dohodka.

V ponudbi življenjskih zavarovanj vam pri Prvi ponujajo tri različna zavarovanja: Prva Varnost, Prva Varnost Senior in Prva Prava naložba. Življenjsko zavarovanje Prva Varnost je oblikovano tako, da se prilagaja vašim življenjskim potrebam in posledično potrebi po varnosti. V obdobju največje življenjske aktivnosti ste tudi najbolj izpostavljeni različnim tveganjem, zato lahko glede na vaše finančne zmožnosti spreminjate višino izbrane zavarovalne vsote.

Življenjsko zavarovanje Prva Varnost Senior je namenjeno vsem starim od 50 do vključno 80 let, z njim pa lahko svoje družinske člane razbremenite plačevanja zapuščinskih ali pogrebnih stroškov po vaši smrti. Gre za dosmrtno življenjsko zavarovanje z dodatnim finančnim kritjem za primer zbolevanja za rakom in vam nudi več možnosti izbire.

Življenjsko zavarovanje Prva Prava naložba je zavarovanje, pri katerem lahko varčujete za različne namene: za dodatek k pokojnini, za štipendijo za otroke ali vnuke, dolgo želeno potovanje ali pa nov avto. Z naložbo v življenjsko zavarovanje Prva Prava naložba si lahko zagotovite lepše in udobnejše življenje.

Življenjsko zavarovanje je ena od najpriljubljenejših oblik zavarovanj na trgu. Ponudba življenjskih zavarovanj pa je vse bolj pestra, zato je včasih težko izbrati ustreznega. Pred sklenitvijo življenjskega zavarovanja si zato vzemite dovolj časa in razmislite o tveganjih ter namenu zavarovanja.