Revizija kot pot izboljšanja poslovanja

Podjetja se pogosto znajdejo pred točko odločitve – kako naprej, kaj spremeniti in seveda na kakšen način. Če tudi vaše podjetje potrebuje nov zagon in pregled preteklega, rešitev nudi revizija, ki jo nudi http://www.loris.si/. Na koga se ob tem obrniti in kaj revizija sploh je, pa v nadaljevanju.

Kaj sploh je notranja revizija?

Beseda revizija se nanaša na pregled stanja, ki omogoča njegovo popravljanje ali izboljšanje. Sama beseda pri večini ljudi sicer izzove neprijetna čustva, saj so mnogi zaposleni v podjetjih prepričani, da notranja revizija prinaša nov nadzor, preverjanje njihovih napak in podobno. Naj takoj pojasnimo, da cilj notranje revizije nikoli ni iskanje kriminalcev. Gre namreč za postopke, ki vodijo k izboljšanju poslovanja podjetja, iskanju novih strategij in prilagajanje trgu. Vse, kar podjetje potrebuje, da še naprej uspešno posluje.

 

revizija

 

Namen notranje revizije je torej zagotoviti boljše poslovanje ter preprečiti izpostavljenost podjetja nepotrebnim tveganjem v poslovnem svetu, ki je vse prej kot prizanesljiv. Notranjo revizijo izvaja notranji revizor, ki pregleda vse pretekle situacije, dogodke, procese in podobno ter na podlagi preteklih izkušenj oblikuje usmeritve glede delovanja notranjih kontrol, načrtovanja tveganj ter potrebnih izboljšav, če so te potrebne. Pri tem je potrebno poudariti, da je notranja revizija neodvisna in nepristranska, kar zagotavlja najboljše možne rezultate.

Kdaj se izvaja notranja revizija?

Izvaja se na različnih področjih – od področja kadrovanja, izvajanja javnih naročil, postopkov priprave zaključnega računa, proračunih občin, inventuri, prihodkih, terjatvah, varstvu osebnih podatkov, izvajanju internih aktivo, e-poslovanjih, e-arhiviranjih in ostalih dejavnostih, pri katerih želijo naročniki neodvisno analizo in oceno s strani notranjega revizorja.

Kdaj je revizija obvezna?

Obvezna je za vse, ki so uporabniki proračuna (na primer občine) in njihov letni proračun presega vrednost 2.086 milijona evrov na leto. Ti morajo notranjo revizijo svojega poslovanja zagotoviti enkrat letno. Za vse ostale uporabnike proračuna je revizija obvezna enkrat znotraj obdobja 3 let. Izvede jo lahko notranja ali zunanja revizijska služba.