Kakovostno življenje s pomočjo oskrbe starejših na domu

Pomoč in oskrba starejših na domu predstavljata obsežen spekter storitev, ki so namenjene starejšim posameznikom. Ti posamezniki že imajo zagotovljene pogoje za bivanje v lastnem domačem okolju. Kljub temu, da imajo ustvarjene bivalne razmere, se soočajo z izzivi, ki jih prinaša starost, zdravstvene težave, invalidnost, poškodbe ali druge bolezni. V takih primerih potrebujejo pomoč pri osnovnih življenjskih opravilih.

Oskrba starejših na domu je ključna za zagotavljanje kakovostnega življenja v lastnem domu. Poleg tega, da oskrba starejših na domu omogoča, da starejši ostanejo v svojem domačem okolju, ta vrsta oskrbe deluje tudi preventivno. Preprečuje osamljenost in hkrati razbremenjuje družinske člane, ki bi sicer morali prevzeti skrbniško vlogo.

 oskrba starejših na domu

Samoplačniška in subvencionirana oskrba

Oskrba starejših na domu je prilagojena različnim finančnim možnostim posameznikov. Obstaja možnost samoplačniške oskrbe, kjer posamezniki sami financirajo potrebne storitve. Poleg tega pa je na voljo tudi subvencionirana oskrba, kjer so nekatere storitve delno ali v celoti financirane s strani institucij ali države. To omogoča večjo dostopnost oskrbe za različne skupine starejših posameznikov.

Prilagojene storitve za samostojno življenje

Zaradi omejitev zakonsko določene subvencionirane oskrbe na le 20 ur na teden mnogi uporabniki niso zadovoljni s količino pomoči, ki jo prejmejo v okviru subvencioniranih storitev. Pogosto se zgodi, da se te storitve izvajajo le med delovnim tednom in to še v dopoldanskem času. V nekaterih občinah pa povpraševanje presega razpoložljive ure, kar ustvarja čakalne vrste. Zaradi tega se veliko uporabnikov ne more posluževati niti najvišjega dovoljenega števila ur, zato se subvencionirana pomoč pogosto kombinira z lastnim plačilom. Te storitve so prilagojene posameznikom in zajemajo vse, kar potrebujejo za samostojno življenje v domačem okolju.

Oskrba starejših na domu je delno financirana s strani občine, pri čemer občani sami odločajo o obsegu subvencioniranih ur in višini finančne podpore. Za več informacij o sistemu subvencionirane pomoči se lahko obrnete na spletno stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Bivanje v domačem okolju

Pomoč starejšim na domu je izjemno koristna, če si želi starostnik podaljšati bivanje v svojem domačem okolju. Mnogi menijo, da so določena opravila samoumevna, vendar je pomembno vedeti, da lahko bolezen, težave pri gibanju ali druge starostne težave bistveno otežijo ta opravila. Razmišljanje o tem, kdaj in kje poiskati pomoč na domu pri vsakodnevnih opravilih, je lahko za nekoga zelo zahtevno delo. Zato vam Junaki na domu nudimo brezplačno svetovanje glede izbire ustrezne storitve. Pomagali vam bodo najti primerno pomoč na domu, ko jo boste potrebovali za svoje najbližje.

Ohranjanje samostojnosti s pomočjo na domačem pragu

Za vsakega posameznika je ključno, da lahko skrbi zase in ostane samostojen pri vsakodnevnih življenjskih opravilih tudi v starosti. Storitev pomoči starejšim na domu je namenjena tistim, ki imajo ustrezne pogoje za življenje v domačem okolju, vendar zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo več samostojno opravljati vsakodnevnih nalog na način, kot so jih v preteklosti. V takih primerih so vam na voljo Junaki na domu. Za posameznike, ki še delno zmorejo opravljati osnovna dnevna dela, vendar pri tem potrebujejo pomoč, se izvaja lažja oblika pomoči.