Odvetnik za dedovanje: Preprečite spore med dediči

odvetnik za dedovanje

Kako je opredeljeno dedno pravo?

Dedno pravo je ena izmed pravnih vej, ki ureja prenos premoženja z umrlega na njegove dediče. Dedovanje je lahko samo po sebi enostavno in hitro izvedljivo, lahko pa je precej kompleksen postopek, ki traja tudi do nekaj let. Vse je odvisno od načina dedovanja, ki se izvede, in odnosa med dediči. O dednem pravu vam bo lahko največ informacij podal odvetnik za dedovanje.

V glavnem je dedovanje postopek prenosa premoženja. Proces se deli na dva načina, in sicer dedovanje na podlagi oporoke ter zakonsko dedovanje. Vsak odvetnik za dedovanje vam bo svetoval, da napišete oporoko. Dedovanje na podlagi oporoke je namreč enostavnejše in hitrejše od zakonskega dedovanja. Če zapustnik pred smrtjo napiše oporoko, lahko v njej jasno opredeli, na kakšen način in v kakšnih deležih naj se njegovo premoženje razdeli med dediče. Z oporoko zapustnik izrazi svojo poslednjo voljo, ki jo sodišče tudi upošteva pri delitvi premoženja med dediče. Odvetnik za dedovanje vam bo verjetno v primeru pisanja oporoke omenil tudi nujne dediče. To so dediči prvega dednega reda, ki jih je z oporoko težko izriniti iz dedovanja, če niso storili »hujše kršitve«. To pomeni, da imajo nujni dediči pravico zahtevati svoj dedni delež, tudi če niso vključeni v oporoko.

Če zapustnik oporoke ne napiše, sledi dedovanje na podlagi zakona. Zakon določa, da imajo največ pravic do premoženja dediči prvega dednega reda. Če slednjih zapustnik ni imel, nastopi dedovanje drugega in tretjega dednega reda. Dediči prvega dednega reda so zapustnikovi otroci, zakonci oziroma partnerji, šele nato pa tudi vsi ostali. Če zapustnik ni imel potomcev, deduje država ali občina, v kateri je imel zapustnik prijavljeno stalno prebivališče.

Kot že omenjeno, vam bo vsak odvetnik za dedovanje svetoval, da napišete oporoko. Zakonsko dedovanje se lahko namreč velikokrat konča s prepirom med dediči, ki se ne strinjajo s svojimi dednimi deleži ali menijo, da jim pripada drugačen dedni delež. Velikokrat se tudi zgodi, da se zaradi sporov celoten proces zavleče in traja tudi do nekaj let. Te spore rešuje odvetnik za dedovanje. Oporočno dedovanje je poleg tega tudi cenovno ugodnejše.

Pri čem vam lahko pomaga odvetnik za dedovanje?

Če se proces dedovanja zavleče in postane kompleksen ter dediči nikakor ne morejo skleniti dogovora, svetujemo, da se za pomoč obrnete na odvetnika za dedovanje. Odvetnik za dedovanje vam lahko pomaga tudi v številnih drugih primerih. Pomembno je poudariti, da je dedovanje pogosto čustveno obarvan proces, v katerem dediči zaradi vpliva čustev težko vidijo, kaj je zanje dejansko najboljše. Odvetnik za dedovanje vam bo znal objektivno razložiti situacijo in najti rešitev, ki je v vašem najboljšem interesu.

odvetnik za dedovanje

Katere so naloge odvetnika za dedovanje?

Bistvena naloga, ki jo opravi odvetnik za dedovanje, je reševanje sporov med dediči. Predvsem je pomembno, da odvetnik za dedovanje dedičem najprej razloži vse prednosti medsebojnega dogovarjanja. Če se dediči ne morejo ali nočejo prostovoljno dogovoriti, pa odvetnik posreduje pri iskanju rešitve za razrešitev morebitnih sporov med njimi. Vsak odvetnik za dedovanje bo najprej skušal doseči sodelovanje med dediči in miren dogovor. Ta je smiseln zato, ker dedovanje poteka hitreje in učinkoviteje, dediči pa nimajo nepotrebnih stroškov. Spor med dediči celoten proces dedovanja izredno podaljša in prinese veliko slabe volje. Seveda je naloga odvetnika za dedovanje tudi, da zapustnika obvesti o vseh možnostih delitve njegovega premoženja. Osnovne informacije mora podati tudi dedičem.

Katere lastnosti ima dober odvetnik za dedovanje?

Dober odvetnik za dedovanje ne bo gledal le na svoj zaslužek, ampak bo strankam predstavil realne možnosti in stroškovno učinkovitost, ki jo prinese dogovor med dediči. Pomembno je, da je odvetnik za dedovanje ažuren in je svojim strankam vedno na voljo ter jih podpira skozi celoten proces dedovanja, ki se lahko zavleče tudi do nekaj let. Pomembno je, da svetuje objektivno, ampak je do svojih strank sočuten in vedno pripravljen prisluhniti. Kot že omenjeno, je lahko dedovanje precej čustven proces, saj se najpogosteje odvija med sorodniki. Odvetnik mora biti sposoben situacijo oceniti z višje perspektive in stranki nuditi svetovanje, ki je v njenem najboljšem interesu, neodvisno od njenih trenutnih želja in potreb. Prav tako je njegova naloga, da stranke podrobno informira o prednostih in slabostih različnih možnosti in postopkov dedovanja.

Kako poiskati ustreznega odvetnika za dedovanje?

Če ste se znašli v procesu dedovanja in iščete odgovore na svoja vprašanja, vam priporočamo, da za pomoč in nasvet poiščete odvetnika za dedovanje. Najboljši način za iskanje dobrega odvetnika je pogosto s pomočjo priporočil. Zato se obrnite na prijatelje in znance, ki so morda že imeli podobne izkušnje in vam lahko priporočijo zaupanja vrednega strokovnjaka.

V naši odvetniški pisarni vam bomo z veseljem priskočili na pomoč pri vašem dednem postopku. Imamo bogate izkušnje z mnogimi uspešno rešenimi primeri dedovanja, vključno s tistimi, ki so bili še posebej kompleksni in zahtevni. Naši odvetniki za dedovanje se odlikujejo s potrpežljivostjo, strokovnostjo, objektivnostjo in ažurnostjo. Če potrebujete profesionalno pravno pomoč, se obrnite na nas in zagotavljamo vam, da ne boste razočarani. Naš odvetnik za dedovanje se bo vašemu primeru posvetil individualno in temeljito preučil vse podrobnosti vaše dedne zadeve.